ALV 2021

woensdag 16 juni 2021

Zoals eerder aangekondigd wordt DV donderdagavond 24 juni a.s. onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) belegd. De agenda en de nodige stukken zijn vandaag verzonden. Leden en begunstigers ontvangen deze stukken naar verwachting donderdag 17 juni per post, via een (van hun) kind(eren), via hun echtgenote wanneer die op één van de scholen werkzaam is of via het postvak op school.

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zullen diezelfde dag te downloaden zijn via deze website (Over ons > Downloads). 

© 2023. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2