ALV 2024

vrijdag 5 april 2024

College van Bestuur en Raad van Toezicht hopen leden en begunstigers van de schoolvereniging DV dinsdag 25 juni a.s. (weer) te mogen ontmoeten.

Leden en begunstigers kunnen medio juni de uitnodiging met de nodige stukken voor deze vergadering via (één van) hun kind(eren) of per post tegemoetzien.

© 2024. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2